در این آموزش ساده باهم یاد میگیریم چطوری سایز النگو، دستبند یا تکپوش مناسب خودمون رو پیدا کنیم تا در خریدهای اینترنتی دچار مشکل انتخاب سایز نشویم
توی این آموزش تصویری بصورت ساده یاد می گیریم چطوری سایز حلقه و انگشتر مورد نظرمون رو براحتی پیدا کنیم